Tuesday, 17 March 2020

Peringatan Ride Out 2020 Afgelast

#PRO2020 AFGELASTING

Tot onze spijt moeten we jullie berichten dat, vanwege de Corona uitbraak, 
de PRO2020 afgelast is.


We willen iedereen bedanken en met name de PRO werkgroepen in de Molukse wijken van Geleen, Venlo, Eindhoven en Tilburg, voor de steun en support.
Ook willen wij DarkChé XBones bedanken voor alle voorbereidingen voor de zeer gewilde PRO hangers. We zullen ze goed bewaren voor de volgende PRO.

Dit jaar zouden wij rijden om aandacht te vragen voor de Moluks Politieke gevangenen en zou de opbrengst naar Medische ondersteuning op de Molukken gaan.
Om dit goede doel alsnog financieel te ondersteunen kan je je bijdrage overmaken op NL17 RABO 0385 3955 90 tnv SSVA ovv Peringatan 2020.

Voor meer informatie over SSVA verwijzen wij naar hun website: https://www.vlissingen-ambon.nl/

We hopen iedereen volgend jaar te kunnen verwelkomen bij de PRO2021. Noteer maar alvast de datum in je agenda: PRO2021 zaterdag 10 april 2021!!!
Voor de komende periode wensen wij iedereen sterkte en gezondheid toe.

BANGSA MALUKU!! ÉÉN STEM!!! ONE VOICE!!! SATU SUARA!!!
MENA!!!

No comments:

Post a Comment