Thursday, 12 February 2015

Huidige manier van kentekenen langer mogelijk


Huidige manier van kentekenen langer mogelijk ,
aldus VWE


 donderdag 12 februari 2015   

 Kentekenen en de dienstverlening van VWE
 Op 1 april 2015 zou de huidige manier van kentekenen (op basis van een typegoedkeuring) stoppen. Inmiddels heeft de RDW heeft aangegeven deze datum te verplaatsen naar 1 oktober 2015, om fabrikanten en importeurs meer tijd te geven om aan te sluiten op het nieuwe proces. Dit nieuwe proces houdt in dat kentekenen op basis van een digitaal CVO gebeurt. Het is al mogelijk voor fabrikanten en importeurs om CVO's aan te leveren bij de RDW (via een webservice-bericht); RDW heeft de technische specificaties hiervan verzonden.

 VWE is op dit moment bezig om de diensten KRB (Kenteken Registratie Beheer) en VKR (Versnelde Kenteken Regeling) geschikt te maken voor de nieuwe methode. We verwachten u in maart verder te kunnen informeren over de oplevering van deze vernieuwde diensten. Na de oplevering kunt u zowel op de huidige manier (tot uiterlijk 1 oktober 2015), als op de nieuwe manier kentekenen: op basis van een digitaal CVO.


Papieren CVO
 Er is een alternatief voor partijen voor wie het lastig is hun automatisering aan te passen aan de technische RDW-specificaties. Dit alternatief is kentekenen op basis van een papieren CVO. Alle gegevens van het papieren CVO kunnen via een applicatie (in ontwikkeling bij RDW) ingevoerd worden, waarbij hetzelfde effect bereikt wordt als bij aanlevering via het digitale CVO. VWE heeft van de RDW recent toestemming gekregen om ook zo'n soortgelijke applicatie te bieden. Over ongeveer 2 maanden levert RDW de specificaties van deze applicatie. Vervolgens bepalen we of, en zo ja wanneer, we deze dienstverlening gaan bieden. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u.

Wat is een CVO?
Een Certificaat van Overeenstemming (CVO) is het 'geboortebewijs' van een voertuig. Met het CVO kunt u aantonen dat het voertuig voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Een CVO kunt u in Nederland aanvragen bij de voertuigfabrikant of de vertegenwoordiger daarvan.

Bron: VWE 

No comments:

Post a Comment