Wednesday, 23 July 2014

Een “Gouden” initiatief voor de (wees)kinderen in de Golden Triangle van Thailand.

Een “Gouden” initiatief voor de (wees)kinderen in de Golden Triangle van Thailand.

Eind 2013 introduceerde Yamaha Motor Nederland de nieuwe Yamaha XV950R en Yamaha XV950, twee ‘’no-nonsense” motoren. Elk met een unieke uitstraling en persoonlijkheid en om het trotse gevoel dat een nieuwe eigenaar heeft bij het rijden met een XV950 extra te benadrukken, wilde Yamaha Motor Nederland dat ook op een speciale manier tot uitdrukking brengen.


Om dit te bereiken wordt van een XV950R één wel zeer uniek exemplaar gemaakt. Deze unieke Yamaha zal worden geveild via Catawiki van vrijdag 29 augustus t/m maandag 8 september 2014 (kijk voor meer informatie op www.catawiki.nl/schiffmacher), waarbij de opbrengst geschonken wordt aan de Stichting Creating Changes Nederland.


Hoe wordt deze Yamaha XV950R  tot een uniek model gemaakt?
Henk Schiffmacher, wereldberoemd vanwege zijn tatoeëren, ontwerpen en schilderen, heeft naar eigen ontwerp een XV950R beschilderd. Dit exclusieve model zal voor het eerst tijdens de jaarlijkse Custom en Cruiserdag van Motor Centrum West op zaterdag 16 augustus in Naaldwijk
aan het publiek getoond worden.

Stichting Creating Changes Nederland
Deze kleine Nederlandse stichting werkt via haar Thaise zuster stichting “Creating Balance Thailand” in het berggebied dat bekend staat als “The Golden Triangle”, gelegen in het noorden van Thailand. De oprichter van de beide stichtingen, de Nederlander Ron Gerrits, werkt daar in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, om de meest arme en kwetsbare (wees)kinderen en gehandicapten, die afkomstig zijn van de “hill-tribes”, te ondersteunen en een toekomst te bieden.


Visie en aanpak
Zijn visie en zijn programma, is dat de kinderen zoveel en zolang als mogelijk binnen hun eigen familie, cultuur en sociale systeem moeten opgroeien, waarmee “vervreemding” van hun “roots” voorkomen wordt. Dit maakt dat de (wees)kinderen en gehandicapten voortdurend thuis bezocht worden en de kinderen die niet meer thuis kunnen wonen opgevangen worden.

De doelen van de stichting zijn:
1. Het doorbreken van de vicieuze cirkel, van armoede, uitbuiting, perspectiefloosheid en discriminatie;
2. Het geven van een preventief antwoord over de gevaren van prostitutie en mensenhandel, evenals de gevaren van de handel in en het gebruik van drugs.

Deze doelen worden bereikt door een speciaal, door Ron Gerrits ontwikkeld, ambulant programma genaamd “CHEOPS”. Dit programma heeft de volgende uitgangspunten: 
- Het creëren van een veilige en sociale leefomgeving;
- Het volgen van onderwijs en het behalen van de voor het kind, hoogst haalbare opleiding;
- De gehandicapte medemens te laten opgroeien en leven in een gezonde, veilige, verzorgende en ondersteunde omgeving; 
- De gehandicapte medemens op gelijkwaardige wijze deel uit te laten maken van de sociale gemeenschap. 


De Tempel van het Gouden Paard (Wat Tham Pa Are Cha Thong)
De Tempel van het Gouden Paard, is ruim 15 jaar geleden opgericht door de op dat moment zeer bekende Thai-bokser Samerchai. Geleid door visioenen, liet hij zijn succesvolle bokscarrière en daardoor grote financiële welvaart achter zich, om als boeddhistisch monnik, onder de aangenomen naam Phra Kru Bah, de tempel op te richten.

De Tempel van het Gouden Paard is gevestigd in het gebied van “The Golden Triangle” en vanaf het begin heeft Phra Kru Bah zich gericht op het preventief werken met de bewoners in de bergen (hill-tribes) in het tegen gaan van het gebruik en handel in drugs. Hierdoor werd hij ook geconfronteerd met de problematiek van weeskinderen en kinderen van zwaar verslaafde ouders. Deze kinderen ving hij op in de tempel en werden ondersteund in hun verdere ontwikkeling. Naast het volgen van onderwijs was de persoonlijke ontwikkeling voor deze vaak getraumatiseerde kinderen, het hoofddoel. 

Samenwerking tussen de Stichting Creating Changes Nederland en de Tempel van het Gouden Paard
Al meer dan vijf jaar bestaat er goed contact en een nauwe samenwerking tussen Ron Gerrits (directeur van de stichting) en Phra Kruh Bah. De eenduidige visie van elkaar, met betrekking tot de problematiek en aanpak van drugs en de opvang en het begeleiden van de kinderen in deze regio, heeft gemaakt dat Phra Kru Bah een onderdeel is in het leerprogramma “CHEOPS”.

Zijn aandeel in het programma is, dat gedurende een verblijf in de tempel, de kinderen door Phra Kru Bah onderwezen worden op de gebieden persoonlijke vorming, preventie met betrekking tot drugs en het aanleren van de technieken maar ook de levenswijze van het Thai-boksen.

Waarom de Stichting Creating Changes Nederland?
Ondanks dat het twee totaal verschillende werelden zijn, is er ook een belangrijke overeenkomst die zowel Yamaha Motor Nederland als Creating Changes Nederland nastreven:
Yamaha Motor Nederland, beoogt dat elke eigenaar van een Yamaha, trots en gelukkig door de wereld kan gaan toeren;
Creating Changes Nederland wil dat de kinderen hun hoogst mogelijke schoolopleiding kunnen behalen en daarmee als trots en gelukkig persoon de wereld kunnen gaan verkennen.

Yamaha Motor Nederland wil graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een goede toekomst van kinderen die in een uitzichtloze positie verkeren. “Door het kiezen van een kleine en minder bekende stichting als goed doel, wil Yamaha Motor Nederland ook tot uitdrukking brengen dat zij oog heeft voor details op verschillende facetten van de samenleving, zoals zij dat ook heeft voor details in de ontwikkeling van haar producten”, aldus Ton van Geenhuizen van Yamaha Motor Nederland.

Veilingmeester Sander Houdel van Catawiki, denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor de motor. “Het is een prachtige motor waar veel interesse voor zal zijn. Daarnaast zorgt de beschildering van Schiffmacher er voor dat de hoogste bieder echt iets unieks in huis haalt. We mogen dan ook een topopbrengst verwachten waarmee het goede doel gesteund wordt’’, aldus Houdel.

No comments:

Post a Comment