Wednesday, 12 March 2014

Europese motor-APK voorlopig uitgesteld

Europese motor-APK voorlopig uitgesteld
Gisteren heeft het Europese Parlement met grote meerderheid ingestemd met het compromisvoorstel van de Europese Commissie inzake een Europese verordening voor de periodieke technische keuring voor motorvoertuigen.

Dit compromisvoorstel behelst onder meer dat de APK voor motorfietsen wordt uitgesteld tot 2022. Indien de lidstaten in de vijf jaar voorafgaande voldoende maatregelen nemen om de veiligheid van motorfietsen te verbeteren kan van een APK worden afgezien.

De Motorrijders Actie Groep (MAG) gaat ervan uit dat dit ook zal gebeuren en is al in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de te nemen maatregelen. Verdere wijzigingen ten opzichte van het eerdere voorstel is dat de lidstaten nu meer vrijheid gaan krijgen om zelf te bepalen hoe zij de APK gaan inrichten en met welke frequentie de keuring zal gaan plaatsvinden. Voor Nederland betekent dit dat de keuringsfrequentie en –methodiek voor personenauto's ongewijzigd blijft en dat naast de motorfietsen ook lichte aanhangers en caravans buiten de APK worden gehouden.


MAG woordvoerder Dolf Willigers meldt vanuit Straatsburg: "Dit is een grote overwinning voor de MAG en onze Europese koepelorganisatie FEMA. Zonder intensieve samenwerking met onze Europese zusterorganisaties, Europarlementariërs als Corien Wortmann-Kool, Wim van de Camp en Peter van Dalen en de Nederlandse overheid zouden we dit resultaat nooit hebben kunnen bereiken. De opstelling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarbij niet alleen onze inhoudelijke argumenten zijn overgenomen maar ook steeds is vastgehouden aan het subsidiariteitsbeginsel, is van niet te onderschatten belang geweest."

Ook Europarlementariërs reageren opgetogen. Peter van Dalen (ChristenUnie): "Vanaf het begin heb ik mij verzet tegen een verplichte, dure APK van motoren en caravans. Laten we motorrijders en caravanbezitters niet onnodig op kosten jagen. Als je motorrijden veiliger wilt maken moet je investeren in een motorvriendelijke vangrail. Of investeer in een voorlichtingscampagne voor caravanbezitters dat te hard rijden met een caravan levensgevaarlijk is. Daar bereik je meer mee dam net een verplichte keuring."

Europarlementariër Wim van de Camp (CDA): "Als fervent motorrijder maakte ik mij grote zorgen toen vorig jaar een linkse meerderheid in het Europarlement vóór verplichte APK voor motoren stemde. Zo'n plicht is onnodig: motorrijders zorgen al goed voor hun motor, omwille van hun eigen veiligheid. Een motorongeluk gebeurt bijna nooit door een mankement. Gelukkig waren de meeste EU-landen ook faliekant tegen de APK-plicht voor motoren."


Dolf Willegers met Wim van de Camp (foto onder) en Peter van Dalen (foto boven)Bron en foto's: MAG

No comments:

Post a Comment