Saturday, 15 February 2014

Peringatan Ride Out


Peringatan Ride Out 2014
"IN DE STRIJD OM MENSENRECHTEN WEGEN DADEN ZWAARDER DAN WOORDEN"

Op 12 april is de jaarlijkse Hari Peringatan, een herdenkingsdag 
waarop stil wordt gestaan bij de dood van mr. dr. Chr.R.S. Soumokil, voormalig president van de RMS - Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid Molukken).

Op die dag gaat de Molukse vlag half stok, uit respect voor de mensen die hun leven hebben gegeven voor de Molukse onafhankelijkheidstrijd.
Motorrijders, die de Molukse zaak een warm hart toedragen, zullen op 12 april een Peringatan Ride Out rijden door een aantal Molukse wijken. Zij doen dit om een humanitaire invulling te geven middels financiele steun ten behoeve van de Molukse politieke gevangenen en hun gezinnen. Op deze dag gaat de RMS vlag fier ten top want de strijd gaat door. Hiervoor vragen wij uw aandacht.


Peringatan Ride Out video

De Hari Peringatan is begonnen als herdenkingsdag voor mr.dr. Chr.R.S. Soumokil die na jarenlang verzet op Ceram in 1963 gevangen is genomen en op 12 april 1966 is geëxecuteerd.
Nu met het 60 jaar verblijf van Molukkers in Nederland gaat de strijd ook hier openlijk en op een vredige manier verder. Op allerlei creatieve manieren wordt aandacht gevraagd voor de situatie op de Molukken. Internationale organisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch hebben met hun rapporten hierop gereageerd en hebben voor vrijlating gepleit van de Molukse politieke gevangenen. Ondanks deze internationale aandacht zijn deze hoge straffen van 10 jaar, 12 jaar tot 15 jaar nog steeds niet ingetrokken. Verspreid over Java en Ambon zitten de gevangenen in een situatie van psychische en fysieke mishandeling door hen te onthouden van de noodzakelijke medische zorg en voorzieningen.


Van de groep die in 2007 is opgepakt hebben velen lichamelijke klachten als gevolg van hun mishandelingen bij hun arrestatie en verhoor. Sommigen die sinds kort zijn vrijgekomen na 7 jaar vastgezeten te hebben, moeten maar zien hoe ze hun terugreis van Java naar Ambon bekostigen. Inmiddels zitten er anno 2014 nog steeds 37 vast. Na vrijlating zijn sommige gevangenen overleden naar aanleiding van hun periode in de gevangenis vanwege de gevolgen van de martelingen die zij hebben ondergaan.
De RMS regering in ballingschap heeft tijdens het kort geding met betrekking tot de komst van de Indonesische president Yudhoyono 2010, tevens gepleit om de locatie van het graf van wijlen mr.dr. Chr.R.S. Soumokil bekend te maken. Dit op verzoek van zijn zoon en weduwe. Tot op heden is hier geen reactie op ontvangen.De motorrijders zullen dit jaar de Molukse wijken in Bemmel, Tiel, Leerdam, Waalwijk, Tilburg en Breda (exacte route onder voorbehoud). Vorig jaar namen ongeveer 400 motorrijders deel aan de rit. Naar verwachting zullen ook deze keer weer in grote getale motorrijders vanuit het hele land mee rijden omdat ze de Molukse zaak een warm hart toedragen en hiermee hun betrokkenheid en solidariteit betuigen.

Asal Maluku Foundation . rekening: NL36 ABNA 0520783115
Postbus 272 2900 AG CAPELLE A/D IJSSEL
info@pak]amf.org ƒ§ www.pak]amf.org

"IN DE STRIJD OM MENSENRECHTEN WEGEN DADEN ZWAARDER DAN WOORDEN"
Middels deze brief verzoeken we de contactpersonen in elke Molukse wijk, om de plaatselijke gemeenschap hierover te informeren. Tevens kan deze brief ook naar de burgemeester gestuurd worden die op zijn beurt als burgervader ook zijn bezorgdheid kenbaar kan maken door een

1. brandbrief naar de minister van Buitenlandse Zaken te sturen:
- om zijn bezorgdheid en medeleven te tonen namens hun Molukse inwoners.
- aandacht vanuit de Nederlandse ambassade voor de Molukse gewetensgevangenen d.m.v. toezicht via regelmatig bezoek, humanitaire ondersteuning (huisvesting en medische zorg, psychische marteling)
- er zijn inmiddels al 3 gevangenen overleden tijdens hun gevangenschap
2. aanwezig te zijn en deelnemen aan de ontvangst van de Peringatan Ride Out in hun gemeente.
3. voor de veiligheid en een goede soepele doorstroom, eventuele assistentie te verlenen aan dit evenement zodat deze waardig kan verlopen.


Met vriendelijke groet,

Sahabat Maluku
Kawan2 Motor
Perintis Aksi Kilat


Voor meer informatie zie: http://www.pak-amf.org Perintis Aksi Kilat (PAK)

http://www.facebook.com/pak.fkmcpr
http://www.sahabat.nl
http://www.facebook.com/peringatanrideout
Rapport Amnesty International: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/008/2009/
http://www.amnesty.nl/bibliotheek_vervolg/aia_mei2009_indonesie
Bekentenis oud-generaal TNI: http://www.pak-amf.org/index.php/persberichten/persberichten/405-oudstafchef-indonesisch-leger-we-creeerden-zelf-islamitische-terreurgroepen

No comments:

Post a Comment