Friday, 10 May 2013

Veterans MC winnen kort geding Brothers in Arms Run


Persbericht Veterans MC Netherlands 8 mei 2013
Gezien de massale aandacht die de pers nu schenkt aan onze club willen we eenmalig naar buiten treden met
een verklaring:
Wij zijn als club natuurlijk blij met de uitspraak maar we zien dit niet als een overwinning.
In januari van dit jaar hebben we, zoals gebruikelijk, de gemeente laten weten dat we voornemens zijn een
bijeenkomst te houden op 10, 11 en 12 mei 2013 voor veteranen motorrijders en meer specifiek motorclubs
bestaande uit militairen, oud-militairen en veteranen. Deze bijeenkomst noemen wij de Brothers In Arms (BIA) run en deze wordt elk jaar gehouden ergens in Europa; dit jaar in Nederland bij het clubhuis van Veterans MC Netherlands, Chapter First te Cuijk.

Op 24 april 2013 liet de gemeente Cuijk ons weten géén vergunning te verlenen voor ons evenement. Deze
weigering was gestoeld op 2 poten: Ten eerste de landelijke beleidsnota “Geïntegreerde aanpak Outlaw
Bikers” van Minister Opstelten waarin wordt aangegeven dat alle gemeentes elke medewerking moeten
weigeren aan MotorClubs. Onsinziens werd volledig voorbij gegaan aan het feit dat deze nota is opgesteld om zware criminaliteit te bestrijden. Wij zijn van mening dat wij absoluut niet tot deze doelgroep behoren. Op de 2e plaats gaf men aan dat men bang was voor (ernstige) verstoring van de openbare orde; dit ondanks het feit dat de politie had aangegeven geen incidenten te kennen waarbij de Veterans MC betrokken waren.
Na een democratische bijzondere ledenvergadering van onze club werd unaniem besloten dat we deze keer
niet bij de pakken wilden neerzitten en dat we hiertegen in verzet zouden gaan. Een bezwaarprocedure werd
opgestart en gezien het spoedeisend belang hebben we om een voorlopige voorziening gevraagd bij de
bestuursrechter.
Woensdag, 8 mei 2013, stelde de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, ons volledig in het gelijk. De
overweging van de rechter was enerzijds dat een APV (Plaatselijke Wetgeving) prevaleert boven de landelijke beleidsnota. Anderzijds was de rechter van mening dat er geen concrete aanwijzingen waren voor de angst voor verstoring openbare orde. De rechter melde zelfs eerder aanwijzingen in het dossier te vinden die pleiten voor doorgang van het evenement zoals elementen van het integraal advies van de politie.
Wij zijn als club natuurlijk blij met de uitspraak maar we zien dit niet als een overwinning. We willen hier
liever naar kijken als een vergissing van een bestuurder die door onze rechtstaat is gecorrigeerd. Wij spreken
de hoop uit dat de gemeente hiervan leert en in de toekomst argumenten beter afweegt en beoordeelt. We
willen beoordeeld worden op basis van feiten en steekhoudende argumenten en niet op sentimenten.
Onze club bestaat uit louter veteranen. We hebben allen gediend in naam van ons Koningshuis en onze
regering, vaak onder moeilijke omstandigheden. Maar meer nog hebben we een waardevolle bijdrage
geleverd aan de wereldvrede en de internationale rechtsorde. Hierop zijn wij zeer trots en dat dragen wij uit.
De Burgemeester van Cuijk merkte op dat hij hoge waardering heeft voor onze bijdrage als militairen. Hij
wilde dat echter geheel los zien van onze club. Wij zijn van mening dat deze distinctie niet te maken is. Onze
normen en waarden als (ex)militairen, onze ervaringen als veteranen en onze verbondenheid zijn de basis van
onze club, de ruggengraat van onze organisatie.
Members Veterans MC Netherlands.

No comments:

Post a Comment