Friday, 13 July 2012

Plannen invoering APK motoren

Vandaag presenteert Eurocommissaris Kallas (Vervoer) plannen voor de invoering van een APK voor motoren en brom- en snorfietsen. RAI Vereniging is hier gematigd positief over, want verdere investering in deze categorie voertuigen is essentieel.  

De importeurs van motoren en brom- en snorfietsen, verenigd binnen RAI Vereniging afdeling Gemotoriseerde Tweewielers, zien de APK als een effectief middel om de technische staat van een voertuig te handhaven. Voorwaarde is dat deze op Europees niveau ingevoerd moet worden, en er een verschil is tussen BSF en motoren. Alleen kijken naar de technische staat van het voertuig is echter niet genoeg.

Brom- en snorfietsen hebben een enorme potentie als het gaat om (stedelijke) bereikbaarheidsvraagstukken, maar ondervinden hinder van oneigenlijk gebruik zoals opvoeren en het monteren van niet-originele onderdelen. Dit komt bij een APK aan het licht. De overlast die voortkomt uit oneigenlijk gebruik (geluid, snelheid, uitstoot) dring je zo indirect terug. RAI Vereniging accepteert de (beperkte) kosten van een APK, want de positieve effecten zoals verkeersveiligheid en het terugdringen van overlast, wegen stukken zwaarder.

Voor motorfietsen kan een APK een effectief middel zijn, als deze gekoppeld wordt aan het aantal gereden kilometers. Veel motorrijders rijden op dit moment vooral recreatief, en een beperkte afstand per jaar. Alleen bij een bepaalde kilometerstand zou je het voertuig verplicht moeten laten keuren. Wat RAI Vereniging betreft moeten motorrijders gewezen worden op het belang van gericht onderhoud.

Zo zouden voorlichtingscampagnes moeten wijzen op het feit dat het lang stil staan van het voertuig gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de verschillende vloeistoffen. Daarnaast moet er meer aandacht uitgaan naar de zichtbaarheid van motoren door andere weggebruikers, en de mate waarin infrastructuur ruimte biedt voor deze categorie voertuigen. Hiermee maak je grotere slagen dan door alleen periodiek te keuren.

“Beide categorieën voertuigen bieden een enorme potentie als het gaat om de bereikbaarheid van een verstedelijkt land als Nederland. Je moet je beleid toespitsen op deze categorie, waarbij invoering van een APK een onderdeel is dat bijdraagt aan stiller, schoner en veiliger vervoer per tweewieler. Zo kun je de kansen die deze voertuigen bieden optimaal benutten,” stelt Gemma Warmerdam, secretaris Gemotoriseerde Tweewielers. “Immers, motoren en scooters zijn niet alleen heel leuk om te rijden, we hebben ze ook gewoon nodig om bereikbaar te blijven.
(Bron: RAI Vereniging)

No comments:

Post a Comment