Monday, 2 April 2012

Grootse manifestatie Brussel tegen Europese plannen

Grootse manifestatie tegen Europese plannen

 Op zaterdag 28 april wil de FBMC (Fédération Belges des Motards en colère) de grootste motorrijdersbetoging ooit organiseren in Brussel.

De FBMC mobiliseert zijn leden en andere motorrijders tegen de geplande Europese wetsvoorstellen inzake motorrijden. Tegelijkertijd wil de FBMC ook opkomen voor een betere wegeninfrastructuur. Bovendien wil de belangenvereniging ook de aandacht vestigen op de wildgroei van witte lijnen en verkeersdrempels op de Belgische wegen en de gevaren daarvan voor motorrijders.
De organisatoren hopen dat ze over de taalgrenzen heen motorrijders kunnen overtuigen om naar Brussel te komen. Er zijn al plannen voor een gezamenlijke colonne van Oost- en West-Vlaamse motorrijders. Die zouden dan rendez-vous geven aan het Shell tankstation op de E40 in Wetteren.Bron: Motorsite.be
Foto: Belga

No comments:

Post a comment