Friday, 16 March 2012

Amsterdam Harley Days uitgesteld

Harley-Davidson Benelux heeft besloten om het evenement ‘Amsterdam Harley Days’ uit te stellen. Het evenement stond gepland op 8, 9 en 10 juni 2012. Belangrijkste reden voor uitstel is de behandelingstermijn van vergunningen van de gemeente Amsterdam. Een uitspraak over het afgeven van de benodigde vergunningen is op zijn vroegst eind maart 2012 te verwachten. Alleen met een (voorlopige) positieve uitspraak van de gemeente is het verantwoord om te beginnen met de definitieve organisatie, communicatie en verkoop van kaarten.Nu er pas eind maart duidelijkheid is, blijven er maar twee maanden over voor de voorbereiding. Dat is volgens ons te kort om de kwaliteit van het evenement te waarborgen. Bovendien is deze termijn ook voor wat betreft de communicatie en kaartverkoop te kort om het evenement op de geplande data te laten doorgaan.

Omdat een nieuwe datum voor de Amsterdam Harley Days in 2012 moeilijk te vinden was binnen de huidige kalender, bekijken we de mogelijkheid om het evenement door te schuiven naar 2013. Dit zal dan samenvallen met het 110-jarig bestaan van ons legendarische merk.

Harley-Davidson Benelux betreurt dit uitstel ten zeerste, vooral vanwege de vele positieve reacties en de enorme inzet van de organiserende partijen. We kijken nog naar een alternatieve activiteit voor dit jaar. Meer informatie hierover zal binnenkort verschijnen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Harley-Davidson Benelux

No comments:

Post a comment