Sunday, 26 February 2012

Antwerps verbod op Quads onwettig.

Het verdict: Antwerps verbod op Quads in de stad is onwettig.Etienne Schouppe had het volgens de Raad van State bij het verkeerde eind toen hij in Antwerpen een verbod invoerde dat het gebruik van quads in de binnenstad aan banden legde. Een stadsbestuur mag namelijk niet via een lokaal politiereglement afwijken van de algemene verkeersreglementering en op die wijze dus een soort van 'regeleiland' creëren. Hoewel het verbod nu dus nietig werd verklaard door 's lands wijzen, verklaart 't Stad dat er in de praktijk weinig zal veranderen omdat via een kleine aanvulling op het verkeersreglement de onwettigheid van het verbod zou kunnen worden opgeheven.


De gemeenteraad van Antwerpen stelde het verbod in op 29 juni 2009 voor quads in de bebouwde kom. Het was één van de zeldzame keren dat Open Vld, CD&V, sp.a, Groen! en Vlaams Belang zich unaniem schaarden zich achter een verbod, al was er bij de twee eerstgenoemde partijen wel onthoudingen.... (SF/Autofans.be)

No comments:

Post a comment