Monday, 19 December 2011

RDW Onderhoud eind december

Update: RDW onderhoud eind december

maandag 19 december 2011

In verband met groot onderhoud gaan de systemen van RDW tussen kerstmis en oudejaarsdag twee dagen uit de lucht.

Tussen woensdag 28 december 00.00 uur en vrijdagmorgen 30 december 06.00 uur zijn de RDW-registers niet beschikbaar voor het aanleveren van mutaties, ook kunnen gegevens dan niet worden geraadpleegd. Dit geldt voor bijna alle diensten, zoals het op naam zetten van een voertuig, het aanvragen of verlengen van een rijbewijs, het schorsen van een kenteken en het opvragen van een vervangend kentekenbewijs. Ook de Versnelde Kenteken Regeling is niet beschikbaar gedurende deze dagen. Echter, aanvragen ingediend voor 27 december 18h00 zullen diezelfde dag nog worden verwerkt en op 28 december worden geprint.


Uitzondering hierop vormt de APK-dienstverlening. De RDW stelt alles in het werk om APK-keuringen bij garages door te laten gaan. De RDW tracht om APK-afmeldingen door garagehouders vanaf woensdagmiddag 28 december 13.00 uur weer mogelijk te maken.

Tevens streeft de RDW ernaar alle dienstverlening zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdagmorgen 30 december weer operationeel te hebben.

No comments:

Post a Comment